Dark Kitchen

hem dissenyat la primera
dark kitchen d’Espanya

Disseny de cuines per a restaurants

Dissenyadors i ingenyers es complementen per a crear tot tipus d’obrador.
Aspectes sanitaris, organitzatius i legals.

Disseny de dark kitchens

Projectes integrals de disseny i ingenieria, centre de distribució de producte per a delivery i sistemes de gestió.