diagnòstic

Briefing inicial per definir necessitats.

Definició aspectes organitzatius.

Definició actuació i actors.

75€ / sessió

.

legal

Pla econòmic i viabilitat

Llicències d’activitat

Gestió comptable

Recursos Humans (necessitats i formació)

Preu segons pressupost.

gastronomia

Definició concepte gastronòmic

Elaboració de carta tipus

Canals de distribució

Disseny de cuina i equipaments

comunicació

Imatge corporativa

Benchmark i posicionament de marca

Packaging

Estratègia de comunicació

m'interessa